پنجره دو جداره هافمن

قیمت پنجره دوجداره هافمن

قیمت پنجره دوجداره هافمن بسیار متنوع می باشد زیرا دارای انواع مختلف می باشد که هر کدام قیمت متفاوتی دارد جهت برآورد قیمت پنجره دوجداره هافمن می توانید با شرکت تماس بگیرید تا مشاوران ما شما را راهنمایی کنند تا خرید خوبی داشته باشید .پنجره های دوجداره ویژگی ها و کاریرد های فراوانی دارد برای مثال عایق سرما و گرما و سرو صدا می باشد و از تابش مستقیم نور جلوگیری می کند در صورت نیاز با ما در ارتباط باشید.

 

توضیحات 58 ثانیه ای در مورد لیست قیمت پنجره دوجداره هافمن

بگیرید

 

قیمت پنجره دوجداره هافمن

قیمت پنجره دوجداره هافمن با توجه به اندازه و نوع پنجره متفاوت می باشد در جدول زیر قیمت پنجره دوجداره هافمن به طور تقریبی شرح داده ایم.جهت اطلاع دقیق تر با شرکت یو پی وی سی کارما وین تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنیم.

ردیفنوع پنجرهقیمت پنجره دوجداره هافمن
1پنجره دوجداره هافمن تک لنگه تک حالته1.250.000 هزار تومان
2پنجره دوجداره هافمن دو لنگه دو حالته1.600.000 هزار تومان
3پنجره دوجداره هافمن سه لنگه تک حالته2.400.000 هزار تومان
4پنجره دوجداره هافمن چهار لنگه تک حالته2.800.000 هزار تومان
5پنجره دوجداره هافمن تک لنگه تک حالته قوس دار1.350.000 هزار تومان
6پنجره دوجداره هافمن کشویی سه لنگه2.350.000 هزار تومان
7پنجره دوجداره هافمن کشویی چهارلنگه جفت ریل3.250.000هزار تومان
8پنجره دوجداره هافمن چهار لنگه دوحالته (دولنگه بازشو)2.750.000 هزار تومان
9پنجره دوجداره هافمن سه لنگه دوحالته2.500.000 هزار تومان

 

قیمت پنجره دوجداره upvc هافمن که شما می‌توانید متحمل شوید و از پنجره‌های دو جداره با کفایت انرژی بهره ببرید، معمولاً برای هر خانه و هر پنجره متفاوت هستند. این‌ها معمولاً نه تنها به مواد مورد استفاده و اندازه، بلکه نصب کننده بستگی دارند. از آنجا که انتظار می‌رود این نوع پنجره حداقل ۲۰ تا ۲۵ سال طول بکشد، می‌توانید مطمئن باشید که هزینه‌های یک زمان نصب آن می‌تواند قابل‌توجه باشد.

قیمت پنجره کشویی هافمن

ردیفابعاد (MM)شکل پنجرهقیمت با پروفیل هافمن
11000 * 1000قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل هافمن بست
قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل هافمن بست
35,575,020 ریال
21000*1200 قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1200 پروفیل هافمن
قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1200
پروفیل هافمن
37,906,689 ریال
31000*1500 قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1500 پروفیل هافمن
قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1500
پروفیل هافمن
41,966,222 ريال
41000*2000 قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*2000 پروفیل هافمن
قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*2000
پروفیل هافمن
51,135,864 ريال
51200*1500 قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1200*1500 پروفیل هافمن
قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1200*1500
پروفیل هافمن
46,739,430 ريال
61200*2000قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1200*1500 پروفیل هافمن
قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1200*1500
پروفیل هافمن
57,110,184 ريال
71500*1200 قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1200 پروفیل هافمن
قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1200
پروفیل هافمن
48,869,646 ريال
81500*1500 قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل هافمن
قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500
پروفیل هافمن
53,899,242 ريال
91500*2000 قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*2000 پروفیل هافمن
قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*2000
پروفیل هافمن
66,071,664 ريال
101000*3000 قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*3000 پروفیل هافمن
قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*3000
پروفیل هافمن
82,253,296 ريال
112000*1000 قیمت پنجره دو جداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1000 پروفیل هافمن
قیمت پنجره دو جداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1000
پروفیل هافمن
56,129,602 ريال
122000*1200 قیمت پنجره دو جداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1200 پروفیل هافمن
قیمت پنجره دو جداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1200
پروفیل هافمن
60,010,666 ريال
132000*1500 قیمت پنجره دو جداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1500 پروفیل هافمن
قیمت پنجره دو جداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1500
پروفیل هافمن
65,832,262 ريال
142000*2500 قیمت پنجره دو جداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*2500 پروفیل هافمن
قیمت پنجره دو جداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*2500
پروفیل هافمن
90,469,152 ريال
152000*2000قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*2000 پروفیل هافمن
قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*2000
پروفیل هافمن
81,007,464 ريال
162500*1000 قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*1000 پروفیل هافمن
قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*1000
پروفیل هافمن
71,730,238 ريال
172500*1200 قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*1200 پروفیل هافمن
قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*1200
پروفیل هافمن
76,216,214 ريال
182500*1500 قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*1500 پروفیل هافمن
قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*1500
پروفیل هافمن
82,945,178 ريال
192500*2000 قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*2000 پروفیل هافمن
قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*2000
پروفیل هافمن
103,548,046 ريال
202500*2500 قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*2500 پروفیل هافمن
قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*2500
پروفیل هافمن
114,496,596 ريال
212500*3000قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*3000 پروفیل هافمن
قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*3000
پروفیل هافمن
158,474,956 ريال

 

قیمت پنجره لولایی هافمن

ردیفابعاد (MM)شکل پنجرهقیمت پروفیل هافمن
1700 * 700 قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۷۰۰ پروفیل هافمن
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۷۰۰ پروفیل هافمن 19,874,360 ریال
21000*1000 قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل هافمن
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل هافمن 14,514,734 ریال
31000*1000 قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل هافمن
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل هافمن 28,197,210 ريال
41500*1500قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل هافمن
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل هافمن 43,345,349 ريال
51500*1500 قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل هافمن
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل هافمن 44,049,468 ريال
61300*1800 قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1300*1800 پروفیل هافمن
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1300*1800 پروفیل هافمن 46,208,748 ريال
72000*1500قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1500 پروفیل هافمن
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1500 پروفیل هافمن 52,692,235 ريال
82000*1800 قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1800 پروفیل هافمن
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1800 پروفیل هافمن 63,009,197 ريال
92800*1500 قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2800*1500 پروفیل هافمن
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2800*1500 پروفیل هافمن 80,156,496 ريال
103000*1800 قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 3000*1800 پروفیل هافمن
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 3000*1800 پروفیل هافمن 95,923,300 ريال
11700*2000 قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 700*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل هافمن
قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 700*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل هافمن 44,468,355 ريال
121400*2000 قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل هافمن
قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل هافمن 62,953,822 ريال
13800*2500 قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 800*2500 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل هافمن
قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 800*2500 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل هافمن 53,828,386 ريال
141400*2500 قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل هافمن
قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل هافمن 72,274,325 ريال
15500*500 قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل هافمن
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل هافمن 15,529,360 ريال
162000*700 قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل هافمن
قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل هافمن 45,653,349 ريال
172000*700قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل هافمن
قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل هافمن 45,666,497 ريال
182000*700قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل هافمن
قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل هافمن 45,696,904 ريال

 

لیست قیمت پروفیل هافمن

قیمت پروفیل هافمن با توجه به شرایط بازار و بالا پایین شدن ارز و بسیاری از عوامل دیگر همانند مقدار و نوع خرید شما متغییر است و از این رو نمیتوان عدد ثابتی را به عنوان قیمت پروفیل هافمن در سایت قرار داد. بهتر است با ما تماس بگیرید تا شما را بهتر راهنمایی کنیم.

قیمت پنجره سه جداره هافمن

پنجره های سه جداره نسبت به به مدل های دوجداره از استحکام بیشتری برخوردار بوده و علاوه بر آن دارای عایق های قوی تری نیز می باشند. از این رو قیمت پنجره سه جداره هافمن به دلیل استفاده از تکنولوژی های نوین و مواد اولیه بیشتر در ساخت از قیمت بالاتری برخوردار هستند. برای استعلام قیمت پنجره سه جداره هافمن بهترین راهکار تماس با کارشناسان ما می باشد تا شما را در این امر راهنمایی کنند و بروز ترین قیمت را بر اساس نوع پروژه، تعداد سفارش و محل نصب و… به شما ارائه دهند.

نصب پنجره دوجداره هافمن

آیا پنجره‌های شما اجازه ورود به هوای سرد را می‌دهد؟ آیا پول زیادی برای قبض‌های گرمایشی خود پرداخت می‌کنید؟ آیا سر و صدا شما را اذیت می کند؟ و یا نگران امنیت منزل خود هستید؟ نصب پنجره‌های دو جداره هافمن جدید می‌تواند به شما کمک کند که شما را گرم نگه دارید و  هزینه ی قبض‌های خود را پایین نگه دارید.با اینکه پنجره‌های دو جداره می‌توانند به طور بالقوه گران باشند.اما با توجه به مزایایی که دارد ارزش هزینه های زیاد را دارد در کل قیمت پنجره دوجداره هافمن انواع مختلفی دارد ما در این مقاله به شما کمک می کنیم تا بهترین نوع پنجره را انتخاب کنید در صورت اطلاع از قیمت پنجره دوجداره هافمن با ما در ارتباط باشید.

نمایندگی پنجره دوجداره هافمن

شرکت کارماوین یکی از شرکت با سابقه در زمینه پنجره دوجداره میباشد هم چنین یکی از نمایندگان پنجره دوجداره هافمن در ایران میباشد

نمایندگی پنجره هافمن

قیمت پنجره دوجداره ارزان هافمن

قیمت پنجره دوجداره هافمن ما را می توانید با فروشگاه های دیگر مقایسه کنید متوجه خواهید شد که قیمت پنجره دوجداره هافمن شرکت یو پی وی سی کارما وین بسیار مناسب تر می باشد . پیشنهاد میکنیم قبل از خرید پنجره دوجداره بررسی و تحقیقات لازم را انجام دهید تا از انتخاب خود اطمینان حاصل کنید ما به شما  در این مقاله کمک می کنیم تا پنجره دوجداره با نازلترین قیمت و بهترین کیفیت را خریداری کنید.

 

قیمت پنجره دو جداره هافمن

کاربرد پنجره دوجداره هافمن

این یک واقعیت است که اکثر گرمای خانه از طریق پنجره‌ها و سقف‌ها از بین می‌رود. کاهش گرما تاثیر بر روی قبض انرژی دارد. نصب پنجره‌های دوجداره باعث می شود شما از انرژی کمتری (سوخت کم‌تر) استفاده کنید تا میزان دی‌اکسید کربن تولید شده نیز کاهش یابد. کربن دی‌اکسید یک عامل مهم در گرم شدن کره زمین است در کل در هزینه های گرمایشی شما صرفه جویی می شود .پنجره‌های دجداره با دو لایه شیشه ساخته می‌شوند که فاصله نسبتاً کمی دارد. این فاصله هوایی برای کیفیت و در نهایت نحوه کار پنجره بسیار مهم است. فاصله هوایی دارای دو کاربرد کلیدی است. هوا آنقدر کوچک است که از انتقال حرارت جلوگیری می‌کند. هوای درون شکاف, رسانای ضعیف حرارتی است که اتلاف گرما را کاهش می‌دهد.خلا معمولاً مملو از مواد خشک‌کننده برای حذف رطوبت است که در فرآیند تولید به دام می‌افتد.

قاب پنجره می‌تواند با یکی از چند ماده ساخته شود. این مواد می‌توانند شامل آلومینیوم, چوب, آلومینیوم و یا کامپوزیت باشند. آن‌ها طول عمر بیشتری دارند و می‌توانند بازیافت شوند. قاب‌های چوبی نیاز به نگهداری دارند اما معمولاً در ساختمان‌های قدیمی, حفاظت می‌شوند. شیشه سه‌گانه (حاوی سه ورق شیشه همانطور که نام نشان می‌دهد) نیز وجود دارد, اما تست‌ها نشان داده‌اند که این مواد لزوماً بهتر از لعاب دو جداره استاندارد عمل نمی‌کنند. یک مزیت جانبی پنجره دوجداره این حقیقت است که ورود نویز و خروج از آن کاهش می‌یابد.قیمت پنجره دوجداره هافمن متفاوت می باشد در صورت نیاز تماس بگیرید.

قیمت پنجره دو جداره هافمن

مزیت مهم پنجره دوجداره هافمن

یک مزیت بسیار بزرگ که باعث می شود شما از پنجره‌ دوجداره هافمن استفاده کنید این است که بسته به فریم آن‌ها ممکن است نیاز به تعمیر و نگهداری کمی داشته باشد. فقط این پنجره‌ها را با آب و صابون تمیز کنید.انواع مختلفی از فریم‌ها وجود دارند که اغلب با پنجره‌های دو جداره استفاده می‌شوند، اگرچه هر یک از آن‌ها با مقادیر مختلفی از نگهداری به کار می‌رود. بهترین کار این است که از نوع موادی که قالب‌های پنجره شما ساخته شده‌اند آگاه باشید تا بدانید چگونه از آن‌ها مراقبت کنید.

بدون نیاز به نورپردازی مصنوعی، اتاق را روشن می‌کند. معنیش این است که در طول روز باید از انرژی بیشتری استفاده کنید. شما فقط شب‌ها از نور استفاده می‌کنید.اگر نیاز دارید از انرژی بیشتری برای روشن کردن نور و سرمایش در هوا استفاده کنید، به این معنی است که شما پول کمتری در قبض برق خود خواهید پرداخت! قیمت پنجره دوجداره هافمن گران‌تر از پنجره‌های معمولی هستند اما به این معنی است که شما در ۵ سال آینده پول کمتری در قبض برق خود می‌دهید، پس باید به جای آن استفاده کنید.

دلیل استفاده از پنجره دوجداره هافمن

یک دلیل این است که ظاهر کلی خانه تان را تغییر دهید. این شانس شما برای ایجاد یک اتاق روشن‌تر بدون نیاز به نورپردازی داخلی زیاد است. پنجره‌های شیشه‌ای در معرض دید قرار دارند. پنجره‌های شیشه‌ای یا فلزی جلو نور را می‌گیرند؛ پنجره‌های شیشه‌ای از آن استقبال می‌کنند.ورود گرما را به حداقل می‌رساند. ۲ تا ۳ شیشه در هر پنجره دو جداره توسط یک “فضا ی” از هم جدا می‌شوند. دو صورت وجود دارد که لبه‌های بریده‌شده را به هم می‌چسباند. فضا از کف ساختاری ساخته شده‌است و در کاهش جریان گرما به اتاق‌ها حیاتی است. به علاوه این شامل خشک‌کننده برای حذف رطوبت است.جهت برآورد قیمت پنجره دوجداره هافمن می توانید با شرکت تماس بگیرید تا مشاوران ما شما را راهنمایی کنند

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *